Οι σαφείς στόχοι του Συλλόγου SHARING PERAMA είναι η προώθηση και η υποστήριξη του εγχειρήματος. Πρωταρχικός σκοπός είναι η άντληση κεφαλαίων για την διασφάλιση και υλοποίηση του έργου.

  • Facebook
  • Instagram

info@sharingperama.com

©2019 SHARING PERAMA. All Rights Reserved.